Digitaalinen markkinointiviestintä teollisuusyrityksissä

DIMAR on akateeminen tutkimushanke teollisuusyritysten markkinointiviestinnästä. Hankkeessa tutkitaan suomalaisten teollisuusyrityksien digitaalisen markkinoinnin nykytilaa, digimarkkinoinnin suhdetta muuhun viestintään sekä kehitetään uusia työkaluja ja konsepteja digitaalisten kanavien ja sosiaalisen median hyödyntämiseen myynnissä, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä.

Hankkeen aikataulu 1.1.2011-31.12.2012